Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Obowiązuje od 01 maja 2023 r.
 
Polityka prywatności w Well Done Tax Sp. z o.o. Spółka Komandytowa [dalej WellDoneTAX] daje Ci pewność, że dokonując zakupu produktów/usług dostępnych na naszej stronie www.agnieszkasocko.com i jej podstronach, czy też zapisując się na listę mailingową, bądź wypełniając inny formularz zapisu, Twoje dane osobowe oraz adres e-mailowy pozostaną do naszej wyłącznej dyspozycji. WellDoneTAX nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie wypożycza list adresowych i danych klientów innym osobom, firmom czy organizacjom. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy, abyś nie dokonywał żadnego zakupu naszych produktów ani usług szkoleniowych, jak również, abyś nie zapisywał się na listę mailingową.
 
Dane Osobowe
Podczas dokonywania zakupu naszych produktów bądź usług jesteś proszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które jesteś proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Tobą lub wysłania do Ciebie przesyłki. Niepodanie wymaganych danych wstrzyma czynność, którą te dane dotyczyły.
 
Subskrypcja newslettera
 
Akceptacja Polityki Prywatności jest wyrażeniem zgodny na subskrypcję newslettera WellDoneTAX i wymaga podania w formularzu swojego imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. I tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą Dz.U. z 2016r. poz. 195 przez Well Done Tax Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Powsińska 75/48, 02-903 Warszawa, w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.
 
Zamawianie usług i produktów
 
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez WellDoneTAX wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje PayU, PayPal, Dotpay.pl, Przelewy24.pl lub Płatności.pl. W tym przypadku tylko systemy PayU, PayPal, Dotpay.pl, Przelewy24.pl lub Płatności.pl znają i są odpowiedzialne za dane podane w ich formularzach. Formularze znajdują się na serwerach PayU, PayPal, Dotpay.pl, Przelewy24.pl lub Płatności.pl i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 
Partnerzy
 
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i publikacjach należących do WellDoneTAX. 
Well Done Tax Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Powsińska 75/48, 02-903 Warszawa 
 
RODO
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Well Done Tax Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy:ul. Powsińska 75/48 02-903 Warszawa, NIP 521-388-73-43, KRS 000082341,
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail: biuro@welldonetax.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
– realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO, wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO, dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO, marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub zgodzie art.6 ust.1 lit a RODO, statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO, realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.
Cel D. Do momentu zakończenia współpracy lub odwołania zgody.
Cel E. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.12. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody (Cel D) oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.